را شامل می‌گردد که بین سهامداران تقسیم می‌شود. درصد سود تقسیمی یا DPS در بین شرکت‌های بورسی معمولا متفاوت است و هر ناشر بر اساس سیاست‌های کلان و البته تصمیم‌گیری در مجمع آن را مشخص می‌کند